Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad innovativ och integrativ terapiform utvecklad av den amerikanske psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young i USA. Young arbetade hos Dr. Beck i Philadelphia i slutet av 1970-talet och var där delaktig i utvecklingen av kognitiv terapi. Youngs schematerapi kan ses som en vidare-utveckling av Becks's ursprungs-modell anpassad för behandling av mer långdragen och komplex problematik där traditionell KBT inte visat sig effektiv. Schematerapi innehåller influenser från bl. a anknytningsterapi, gestaltterapi och dynamisk terapi.

Vårt beteende i olika situationer påverkas till stor del av hur vi i grunden uppfattar oss själva och omvärlden tillsammans med vår samlade erfarenhet av hur vi tidigare bäst hanterat liknande situationer. Uppfattningar och erfarenheter som kan vara både medvetna och omedvetna. Det är dessa mönster eller "scheman" som vi vill identifiera och förstå för att kunna skapa den förändring vi eftersträvar.

Läs mer om Schematerapi på CBTIs (Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapis) hemsida.