Användarvillkor för webbplatsen www.ctnotes.com

1. Allmänt om villkoren

 1. Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för kontoinnehavare, i fortsättningen benämnd "användare" på webbplatsen www.ctnotes.com ("Webbplatsen") som innehas av Aktiebolaget Tjugofyra SE, org nr 556823-8538 nedan kallad "CTNotes".
 2. Genom att besöka www.ctnotes.com och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner användaren att Användarvillkoren är bindande för användaren. CTNotes kan när som helst ändra och uppdatera dessa villkor.
 3. De tjänster och produkter som tillhandahålls på www.ctnotes.com omfattas av de villkor som anges i de avtal som gäller för respektive tjänst och produkt.
 4. Samtliga rättigheter till Webbplatsen tillhör CTNotes eller sådan tredje man med vilken CTNotes träffat avtal t. ex. innehållsleverantör av skattningsformulär.

2. CTNotes följer:

3. Ansvarsbegränsning

 1. CTNotes garanterar inte att Webbplatsen eller de tjänster och produkter som tillhandahålls via Webbplatsen fungerar utan avbrott eller störningar pga att det finns flertalet faktorer som ligger utanför tjänstens plattform som kan påverka dess tillgänglighet.
 2. CTNotes ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som grundar sig på användandet eller beslut som fattas med stöd av de tjänster och/eller produkter som tillhandahålls via tjänsten.

4. Personuppgifter och sekretess

 1. Genom att använda ett konto i tjänsten CTNotes, godkänner användaren att denne har tagit del av och accepterat aktuella användarvillkor för tjänster på www.ctnotes.com. Dessa villkor anges för användandet av de tjänster och produkter som finns tillgängliga under domännamnet www.ctnotes.com, i fortsättningen kallad "webbplatsen". Webbplatsen betyder alla webbplatsens delar och innehåll som är tillgängliga bland olika webbadresser under URL:en www.ctnotes.com. Det åligger användaren att löpande gå in och läsa dessa villkor för att se om eventuella ändringar skett.
 2. Genom att använda ett konto eller beställa produkter och tjänster på www.ctnotes.com godkänner användaren/kunden att CTNotes sparar användares personuppgifter i den mån detta behövs för att möjliggöra leverans av tjänst eller produkt. Användare har rätt att begära att personuppgifter ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. För de fall information innehåller personuppgifter garanterar Kund att nödvändiga tillstånd för användning inhämtats från berörda personer. Användare/Kund skall hålla CTNotes skadelös för det fall CTNotes erhåller krav från tredje man med anledning av personuppgifter i Information.
 3. CTNotes använder så kallade cookies på sin webbplats vilket användaren godkänner. En cookie innehåller ingen personinformation utan hjälper CTNotes att statistiskt registrera antalet besök på webbplatsen samt att. I vissa fall använder CTNotes cookies för att komma ihåg sina användares inställning så att de själva slipper ställa in dessa vid varje besök. Om användaren inte vill tillåta lagring av cookies på sin dator kan användaren stänga av funktionen i sin webbläsare. Väljer användaren att inte tillåta cookies kan funktionaliteten begränsas på vissa delar av tjänsten och produkterna på www.ctnotes.com.

5. Inloggning och lösenord

 1. Varje kontoinnehavare får en användaridentitet och ett unikt konfidentiellt och personligt lösenord för inloggning. Användaren är ansvarig för att användarens lösenord och användaridentiteter inte överlåts, upplåts, eller på annat sätt sprids till annan. Obehörigt användande och missbruk härav kan leda till att användarens tillgång till tjänsten stängs ner. Föreligger risk för spridning eller att kod eller lösenord har kommit i orätta händer eller förlorats är användaren skyldig att omgående byta ut sitt lösenord själv, detta görs efter att inloggning har gjorts, eller genom att använda funktionen för glömt lösenord.
 2. Föreligger risk för spridning eller att kod har kommit i orätta händer eller förlorats ska användaren omedelbart meddela detta till CTNotes via mejl.


Gäller från och med 1 Jan 2018