Digitalt Verktyg för Psykoterapeuter

Prova
utan kostnad
30 dagar!

Ett verktyg för terapeuter

CTNotes är ett enkelt och funktionellt verktyg för terapeuter inom psykoterapi. Verktyget underlättar terapeutens administrativa arbete genom lättanvända funktioner för journalföring, skattningar, tidsbokning och fakturering. Perfekt för den enskilde terapeuten såväl som enheter med flera terapeuter.

Verktyget är utformat i nära samarbete med flertalet psykoterapeuter med fokus på psykoterapi och effektivisering av det dagliga arbetet. Idag används CTNotes av många nöjda terapeuter - oftast som en helhetslösning och ibland enbart som ett verktyg för snabb och smidig digital skattning av klienter.

Så fungerar detEffektivisera ditt arbete

Bli effektivare med digitalt stöd. Samla klienter, journalföring, skattningar och bokningar på ett ställe och minska tiden för administration. Tjänsten finns alltid tillgänglig via dator eller mobil.

Automatisk utvärdering

Med automatisk utvärdering av skattningar sparar du tid . Resultatet är tillgängligt då skattningen är klar. Systemet beräknar resultatet och presenterar det i tabeller och diagram.

Bokning och Fakturering

I bokningssystemets kalender får du tydlig översikt av bokade klienter och lediga tider. Dina bokningar i kalendern blir också underlag för fakturor som kan skickas eller skrivas ut direkt från tjänsten.

Säker digital dokumentation

Spara all information och dokumentation på en plats, var säker på att du följer lagar och regler. Med CTNotes sker Journalföring med hög säkerhet genom krypterad trafik (SSL) och kryptering av data i databaser.

Anpassad för alla skärmstorlekar

CTNotes anpassar sig efter den enhet du använder. För att tjänsten ska vara tillgänglig och enkel att använda anpassar den sig och fungerar bra även i mobila enheter.


Bilder journalsystemet

Journalsystem startsida
Digital skattning psykoterapi
Journalsystem bokningssystem med sms-påminnelser
 

Skattningsformulär

STANDARD

 • ASQ, Attachment Style Questionnaire
 • GAD-7, Generalised Anxiety Disorder Assessment
 • LSAS-SR, Liebowitz Social Anxiety Scale
 • MADRS-S, Montgomery Asberg Depression Rating Scale
 • PHQ-9, Patient Health Questionnaire
 • SCL-90, Symptom Check List-90
 • KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9
 • OLBI, Oldenburg Burnout Inventory
 • ASRS, Adult ADHD Self-Report Scale
 • AUDIT, Alcohol Use Disorders Identification Test
 • DUDIT, Drug Use Disorders Identification Test
 • m.fl.

SCHEMA

Formulär för Schematerapi

 • SMI, Schema Mode Inventory
 • YPI, Young Parenting Inventory
 • YSQ, Young Schema Questionnaire

 

 

Kostnadsfritt i utbildningsverksamhet

 

Studerar du psykoterapi?
Gratis!
när du studerar
psykoterapi
Har du egna klienter eller är du kanske nyfiken på ett modernt journalsystem anpassat för terapeuter inom psykoterapi? Under din utbildning kan du få kostnadsfri tillgång till CTNotes. Som studerande vid en ansluten utbildningsanordnare kan du ta del av studentlicensen som ger dig fri tillgång till CTNotes under hela studietiden. Prata med din utbildare!

 

Utbildare
Ge era studenter ett modernt digitalt verktyg - helt kostnadsfritt. Med CTNotes effektiviseras utbildningen samtidigt som det ger studenterna goda tekniska förutsättningar att utöva yrket enligt gällande lagar och regler.
CTNotes används och uppskattas av många inom psykoterapiutbildning. Studenterna får tillgång till smidiga funktioner för bl.a. journalföring och digital skattning av klienter. Handledningsmodulen ger handledarna möjlighet att följa studenternas arbete.
Kontakta oss för att få veta mer.

 

Undersökningar & Forskning
Med CTNotes är det enkelt att låta stora grupper besvara skattningsformulär. Samla in stora mängder information och få det sammanställt med automatik.
Enkelt att anpassa, snabbt att komma igång med, anonymt om du vill.
Kontakta oss för mer information om undersökningar

 

Produktpaket


Prova

30 DAGAR FRITT TEST


Prova utan kostnad eller bindningstid
Starta din provperiod nu och avgör därefter vilket abonnemang som passar dig.

Produkt
Under provperioden ges tillgång till produkten BAS +SCHEMA


Tips och testfunktioner gör det enkelt att komma igång med CTNotes. Men tveka inte att kontakta vår kundservice om du har några frågor.

All information du registrerar under testperioden sparas och finns kvar. Du kan enkelt beställa en licens efter testperioden för att fortsätta använda tjänsten utan avbrott.

SKATTNING

280 KR/MÅNAD


CTNotes
Klientregister
Backuper
Dator & Mobil
Support


Skattningar
Digitala skattningsformulär
Automatisk sammanställning
Diagram


SCHEMA
+200 KR/MÅNAD
Skattningsformulär SchematerapiFör dig som exempelvis jobbar i ett annat journalsystem men vill ha tillgång till digitala skattningar.

Resultat och diagram kan enkelt exporteras eller skrivas ut.

BAS

680 KR/MÅNAD


CTNotes
Klientregister
Backuper
Dator & Mobil
Support


Journalsystem
Mallar & Export

Bokningssystem
Kalender & Tidsbokning
Dela kalendrar
SMS-påminnelser*
Fakturering*

Dialog
Hemuppgift
Dagbok
m.m.


Skattningar
Digitala skattningsformulär
Automatisk sammanställning
Diagram


SCHEMA
+200 KR/MÅNAD
Skattningsformulär Schematerapi

PREMIUM

1280 KR/MÅNAD


CTNotes
Klientregister
Backuper
Dator & Mobil
Support


Journalsystem
Mallar & Export

Bokningssystem
Kalender & Tidsbokning
Dela kalendrar
SMS-påminnelser
Fakturering

Dialog
Hemuppgift
Dagbok
m.m.


Skattningar
Digitala skattningsformulär
Skattningsformulär Schematerapi
Automatisk sammanställning
Diagram


PREMIUM
Introduktionsutbildning
Teknisk support